OK

ساندويچ پانل سقفي غشايي پنج گام

این نوع از ساندویچ پانلهای سقفی برای سقفهایی که نیاز به سطح نهایی صاف دارند و یا اینکه مقاومت در برابر حالت خوردگی و فرسایشی عوامل جوی مهم می باشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در ساندویچ پانلهای سقفی غشایی سطح گامدار در قسمت زیرین و سطح صاف که همان ورق غشایی PVC (پی وی سی) می باشد در قسمت رویه قرار گرفته است. محل اتصال کام و زبانه پانلها به یکدیگر از نوع اورلب پوششی می باشد که ابتدا توسط پیچ های گپ دار ورق زیرین به اسکلت سازه ای در محل گام محکم شده و سپس ورقهای پوششی PVC با استفاده از ربات مخصوص ایجاد کننده حرارت به یکدیگر جوش داده می شوند. ورق زیرین ازنوع گالوانیزه پیش رنگ شده پنج گام و ورق رویه PVC می باشد. عرض پانلها با احتساب کام و زبانه 108 سانتیمتر می باشد که بعد از محکم شدن پانلها به یکدیگر هر پانل عرض مفید 100 سانتیمتر را پوش می دهد که مبنای محاسبه متراژ عرض مفید 100 سانتیمتر می باشد. عایق هسته داخلی نیز می تواند با به کارگیری پلی اورتان ( PUR ) ، یا پلی ایزوسیانات ( PIR ) و یا پشم سنگ ( RW ) تشکیل شود.

ساندویچ پانل، اتاق تمیز، قیمت ساندویچ پانل